บิทคับฝากเหรียญตอนนี้อาจรอฟรีถึง 24 ชั่วโมง

Raincoat Cone, Bangkok, 2022 by @artiya4u

เรื่องมันมีอยู่ว่า ปกติแล้วผมจะไม่เอาเหรียญไว้บน centralized exchange เพราะมันอาจจะไม่ปลอดภัยจะโดนแฮคระบบจะพังหรือปิดปรับปรุงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ จะขายทีก็โอนเข้ามาขายแล้วทีไม่มีค้างในระบบ

ปัญหาก็คือบิทคับมันรับฝากเหรียญแล้ว ไม่มันดันไม่เข้าสักที ปกติแล้วผมใช้เหรียญ BNB(BEP-2) เพราะจะเข้าเร็วมากมันเป็น prove of stake และ 1 block ก็นับว่าคอนเฟิร์มรายการแล้ว และมัน block ละหนึ่งวิเท่านั้น รอไม่นานแน่นอน เว็บ Bitkub เองในหน้าฝากก็เขียนเอาไว้ว่า 3. We will credit your deposit amount after confirmation from the blockchain (More details) เงินจะฝากเข้าหลังจากคอนเฟิร์มบน blockchain แล้ว แต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ ผมเข้าใจว่าทันที และส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้น จนกระทั่งวันนี้ฝาก BNB เข้าไปแล้วรอนานเป็น 10 นาทีก็ยังไม่เข้า เลยทักหา support ไปต้องตอบคำถามเยอะมากเช่น

  • ชื่อ
  • email ที่เป็นบัญชีบิทคับ
  • เลขบัตร 4 ตัวท้าย
  • บัญชีธนาคารที่ผูกกับบิทคับเป็นของธนาคารใด

ซึ่งก็เข้าใจได้เพื่อความปลอดภัย ผมก็ตอบให้เป็นข้อๆ ในข้อความเดียว แล้วพนักงานก็ถามหาข้อมูลอีกคือ

  1. สกุลเงินดิจิทัลที่คุณลูกค้าทำธุรกรรม
  2. จำนวนเหรียญ
  3. เลขรายการ TXID หรือเลข hash
  4. ที่อยู่กระเป๋าปลายทาง
  5. Tag ที่อยู่ปลายทาง / หมายเลข memo
  6. หลักฐานแสดงรายการถอนเหรียญจากต้นทางที่แสดงข้อมูลกระเป๋าผู้รับปลายทาง

ผมก็ตอบให้เป็นข้อๆ ในทีเดียว มีข้อสุดท้ายที่ส่งให้เป็นรูปที่จากหน้าเว็บบิทคับเพื่อยืนยันว่ากระเป๋าปลายทางของบิทคับจริงๆ และพนักงานก็ไล่ถามเป็นข้ออีก ผมว่ามันไม่ใช่ละ ตอบไปหมดแล้วนิ ก็บอกว่าผมตอบให้ไปแล้วแยกเป็นข้อให้ด้วย เค้าก็ประสานงานให้ ที่ไม่ประทับใจจริงๆ คือเมื่อถามว่าระบบเป็นอะไรทำไมนานจัง ได้คำตอบกลับมาว่า ระบบก็เป็นอย่างงี้แหละอาจจะต้องรอถึง 24 ชั่วโมง (ด้วยคำสุภาพกว่านี้) ผมก็ถามต่อว่าเขียนบอกเอาไว้ตรงไหน เห็นหน้าฝากเขียนไว้หลัง blockchain คอนเฟิร์ม 1 block ซึ่งมันแค่วิเดียวสำหรับ BNB พนักงานตอบกลับมาเป็นหน้า support https://support.bitkub.com/hc/th/articles/360042343272

ตัวเล็กๆ ว่าท่านจะได้รับเหรียญภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคอนเฟิร์มบล็อค

หลังจากนั้นไม่นาน ผมได้เหรียญเข้าหลังจากคอนเฟิร์มบล็อคราว 30 นาทีซึ่งไม่เสียหายอะไร(มั้ง)

ที่ผมไม่ถูกใจจริงๆ คือ ทำไมไม่เขียนเอาไว้ในหน้าฝากเลยว่าอาจจะต้องรอถึง 24 ชั่วโมงวะคับ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ ปลอบตัวเองว่าเดี๋ยวเหรียญที่ฝากมันก็เข้าราคาเหรียญมันไม่ไปไหนหรอก ผมให้ 25 hours เลยถ้าไม่เคย เลยเก็บเอามาเล่าประสบการณ์การใช้งานบิทคับให้ฟังกัน

--

--

Programmer • Innovator • Photographer https://www.buymeacoffee.com/artiya4u

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store