บอททินเดอร์ปัดขวารัวรัว

Cones Kiss, Bangkok, 2022 by @artiya4u

ถึงช่วงวันวาเลนไทน์ทีไร หลายๆ คนที่โสดคงเหงามากกว่าปกติ และก็คงไม่พ้นหาคนเดตจากทินเดอร์ ผมผู้เคยทำบอททินเดอร์ปัดจากความสวยด้วย AI อยู่ก่อนแล้ว บอกได้เลยว่าไม่เวิร์คครับเพราะอยากได้แฟนรวย 555+ และยังไม่มี AI ตัวไหนที่ดูออกว่าใครรวยด้วยเลยจำเป็นต้องปัดเอง แต่สำหรับใครที่ไม่เลือกมากแบบผม ปัดขวารัวๆ เป็นปกติอยู่แล้ว ผมก็มีบอทอันใหม่มาเสนอ

AutoRight — บอททินเดอร์ปัดขวารัวๆ ใช้กับทินเดอร์บนเว็บผ่าน Google Chrome

วิธีการใช้งาน

1 ก่อนอื่นต้องมีแอคเคาท์ Tinder ก่อน ทำโปรไฟล์ให้ดูดี และจ่ายตังค์ Tinder Plus ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะปัดขวาไม่จำกัดจำนวนได้

2 ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์สโค้ดล่าสุดจากหน้า https://github.com/artiya4u/auto-right-bot/releases และแตกไฟล์ zip

3 ไปที่หน้าส่วนขยายหรือพิมพ์ chrome://extensions/ บนช่อง URL

4 เปิดใช้งานโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer mode) ตรงมุมบนขวา

5 กดปุ่ม โหลดส่วนขยายที่แตกไฟล์แล้ว (Load unpacked) แล้วเลือกโฟล์เดอร์ที่แตกมาจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

เลือกไฟล์ที่แตกไฟล์แล้ว
ตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

6 เปิดไปที่ทินเดอร์หน้า https://tinder.com/app/recs ล็อกอินให้เรียบร้อย

7 บอทก็จะเริ่มปัดขวาไปเรื่อยๆ ไม่หยุด เพียงเท่านี้ก็จะปัดขวาได้เรื่อยๆ แล้วไม่เหนื่อยแล้ว เปิดค้างไว้ข้างหลังแล้วไปทำงานต่อได้

ตัวอย่างการใช้งาน

ถ้าไม่อยากใช้แล้วก็แค่ไปที่หน้าส่วนขยาย กดปุ่มปิด หรือ นำออก (Remove) ได้

สำหรับใครที่กังวลว่าจะบอทนี้จะไม่ปลอดภัย แอบขโมยเงินดูดข้อมูลหรือเปล่า วางใจได้เลย บอทนี้เปิดซอร์สโค้ดเอาออกมาดูได้ บอทมีแค่โค้ดสั้นๆ วนลูปไปกดปุ่มเท่านั้นเอง ดูโค้ดเองได้เลย สะบายใจได้

ดูโค้ดได้ที่ https://github.com/artiya4u/auto-right-bot/

--

--

Programmer • Innovator • Photographer https://www.buymeacoffee.com/artiya4u

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store